Investiční životní pojištění ING Smart (UZ2C)

Investiční životní pojištění ING Smart je velmi flexibilní a nabízí komplexní výhody ve formě optimální pojistné ochrany a možnosti vytvořit si finanční rezervu.

Investiční životní pojištění ING Smart (UZ2C)

Investiční životní pojištění ING Smart (UZ2C)

Přizpůsobí se vašim potřebám

Přizpůsobí se vašim potřebám

Investiční životní pojištění ING Smart nabízí komplexní výhody ve formě optimální pojistné ochrany a možnosti vytvořit si finanční rezervu. Tento pojistný produkt je mimořádně flexibilní a maximálně se tak přizpůsobí vašim aktuálním životním potřebám.

Komu se investiční životní pojištění ING Smart může hodit?

 • Všem, kteří chtějí chránit sebe a svůj styl života nyní i do budoucna.
 • Všem mladým lidem, kteří mají rádi pocit svobody a záleží jim na tom, aby je pojištění dlouhodobě nelimitovalo a mohli ho kdykoli měnit.
 • Všem, kteří chtějí zodpovědně zabezpečit sebe a své blízké.

Proč si pojištění ING Smart sjednat?

 1. Pojištění, které se maximálně přizpůsobí vašim aktuálním životním potřebám.
 2. Možnost kdykoli připojistit v rámci vaší smlouvy další dospělou osobu a až 10 dětí.
 3. Příležitost zhodnotit prostředky vložené do životního pojištění ING Smart pomocí široké nabídky investičních strategií (od bezpečného garantovaného fondu až po fondy velmi dynamické).
 4. Všechny investované peníze jsou zajištěny proti měnovému riziku.
 5. Nové připojištění invalidity s výplatou již od prvního stupně, unikátní připojištění závažných onemocnění pro dospělé i děti a dalších 17 kvalitních připojištění.
 6. Bonus za bezeškodní průběh 10% u těchto připojištění:
  • pro případ plného invalidního důchodu následkem úrazu
  • pro případ nezbytného léčení úrazu
  • pro případ pracovní neschopnosti.
 7. Bonus ve formě připojištění hospitalizace následkem úrazu, pokud si sjednáte minimálně 3 vybraná úrazová připojištění.
 8. Věrnostní bonus.
 9. Nízké poplatky:
  • nízké vstupní poplatky
  • nízké poplatky za správu investice
  • od hodnoty investice 200 000 Kč nulové administrativní poplatky.
 10. Možnost odečíst si ročně  z daňového základu až 12 000 Kč při splnění podmínek daných zákonem o dani z příjmu.
 11. Možnost využívat daňové výhody i při vkládání i vybírání mimořádných vkladů.

Na jakou pojistnou částku se pojistit?

Co byste ještě měli vědět?

 •     Smlouva životního pojištění nespadá do dědického řízení v případě, že na ní určíte obmyšlenou osobu.
 •     Výnosy z investic jsou závislé na pohybech kapitálového trhu. Předchozí výkonnost fondů nezaručuje jejich výkonnost v budoucnosti.
 •     Předčasné zrušení pojistné smlouvy, zejména v prvních letech jejího trvání, je finančně nevýhodné.

Kdy si můžu peníze vybrat?

 • V průběhu pojistné doby můžete částečně odčerpat uložené prostředky.
 • Po ukončení pojistné doby vám pojišťovna vyplatí pojistné plnění ve výši hodnoty podílových jednotek.
 • V případě úmrtí během pojistné doby bude určené osobě nebo osobám uvedených ve smlouvě vyplacena sjednaná pojistná částka či aktuální hodnota fondu v předem zvolené variantě, tj. buď vyšší z uvedených částek nebo jejich součet.


  Uzavřete si výhodné životní pojištění ING Smart a čerpejte jeho komplexní výhody.

Jaké se k investičnímu životnímu pojištění ING Smart vztahují pojistné podmínky, sazby a poplatky?

Další informace k investičnímu životnímu pojištění ING Smart

Seznamte se s výhodami životního pojištění ING Smart. Tento produkt poskytuje kromě solidní pojistné ochrany také možnost vytvořit si finanční rezervu, a to díky široké škále investičních strategií (od investice do bezpečného garantovaného fondu až po dynamické strategie).

Jak u životního pojištění ING uhradíte pojistné?

 • Pojistné se platí pravidelně v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních platbách. 
 • Při jiném než měsíčním platebním cyklu je poskytnuta sleva na pojistném.

Finanční fondy pro investiční životní pojištění ING smart

 • Fond flexibilních investic - investuje do diverzifikovaného portfolia vysoce kvalitních dluhopisů a nástrojů peněžního trhu s relativně krátkou dobou do splatnosti a s denominací v českých korunách.
 • Multifond je fondem nové generace, který cílí svůj výnos nad výnos peněžních a spořících účtů a zároveň omezuje riziko možné ztráty (maximální roční hodnota Value at Risk je stanovena na 5 %, tj. maximální možná ztráta nebude s 95 % pravděpodobností větší než 5 % během jednoho roku). Za tímto účelem fond investuje své prostředky do 5 různých druhů aktiv: akcií, dluhopisů, komodit, nástrojů peněžního trhu a měn. Podíl jednotlivých druhů aktiv se průběžně mění v závislosti na aktuálním vývoji finančních trhů. Manažer fondu navyšuje vždy podíl těch aktiv, u kterých předpokládá růstový potenciál.
 • Fond světových trendů investuje prostředky primárně do růstových akcií sledujících světové trendy. Komplexní tématický přístup odhaluje ty nejlepší investiční příležitosti a díky investování do různých investičních témat v rámci identifikovaných příležitostí poskytuje vysoký stupeň diverzifikace. Dále je doplněn dvěma akciovými fondy:
  • první který investuje do rozvíjejících se trhů, které jsou i dnes velkými tahouny světového hospodářského růstu a
  • druhý, který investuje do významných etablovaných společností z různých sektorů, jejichž akcie se obchodují na burzách střední a východní Evropy (zvláště pak na burzách v České republice, Polsku a Maďarsku).
 • Růstový fond investuje primárně prostředky do akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. Strategie fondu se zaměřuje na akcie firem, které mají stabilní příjem ze své základní činnosti, ale zároveň mají nižší tržní cenu nebo jsou přehlíženy ostatními investory, případně vyhledat nedoceněné akcie s příslibem růstu a se silnými fundamenty. Tento primární cíl je dále doplněn investicemi do růstových akcií sledující světové trendy.
 • Garantovaný fond k investičnímu životnímu pojištění ING Smart má konstantní výnos ve výšce vyhlašované pojišťovnou. Aktuální výše výnosu je 1.9% p.a.
 • Definované investiční strategie ve variantách Progresivní, Balancovaná, Stabilní
 • ING Strategie životního cyklu: zhodnocuje vaše prostředky podle toho, ve které životní fázi se právě nacházíte. Nejdříve rozloží investice tak, aby přinášely maximální zisky. V dalších letech investici postupně přesouvá do méně rizikových aktiv.
 • Fond obligací - investuje prostředky do fondu, jehož majetek je sestaven z kvalitních likvidních obligacích denominovaných v českých korunách s průměrnou splatností okolo 5ti let.
  Rizikový profil fondu – 2. Minimální doporučený investiční horizont 3-5 let.
 • Smíšený fond II - investuje cca 75 % prostředků do obligací denominovaných v českých korunách a 25 % prostředků do akcií obchodovaných na burzách v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy (Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku), a také v EU a USA.
  Rizikový profil fondu – 3. Minimální doporučený investiční horizont 3-5 let.
 • Fond českých akcií - investuje prostředky do akciového fondu, který zhodnocuje kapitál prostřednictvím investic do významných etablovaných společností z různých sektorů, jejichž akcie se obchodují na burzách střední a východní Evropy (zvláště pak na burzách v České republice, Polsku a Maďarsku).
  Rizikový profil fondu – 5. Minimální doporučený investiční horizont 5 let.
 • Fond dividendové strategie - investuje prostředky do akcií, jejichž dividendový výnos je vyšší než tržní průměr. Cílem strategie je vyhledat nedoceněné akcie s příslibem růstu a se silnými fundamenty. Strategie fondu se zaměřuje na akcie firem, které mají stabilní příjem ze své základní činnosti, ale zároveň mají nižší tržní cenu nebo jsou přehlíženy ostatními investory.
  Rizikový profil fondu – 5. Minimální doporučený investiční horizont 5 let.
 • Smíšený fond Plus  - investuje cca 50 % prostředků do kvalitních obligací denominovaných v českých korunách a 50 % prostředků do akcií obchodovaných na burzách v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy (Polsku, Maďarsku, Slovensku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvatsku, Slovinsku, Litvě, Lotyšsku a Estonsku), a také v EU a USA.
  Rizikový profil fondu – 4. Minimální doporučený investiční horizont 5 let.
 • Fond světových akcií II - investuje plně prostředky do fondu založeného na diverzifikovaném portfoliu akcií obchodovaných na trzích v České republice, Polsku a Maďarsku a dalších zemích střední a východní Evropy (např. Rumunsku, Slovinsku, Lotyšsku, Estonsku atd.), a také v EU a USA.
  Rizikový profil fondu – 5. Minimální doporučený investiční horizont 5 let.

Obraťte se na společnost ING a sjednejte si výhodné životní pojištění ING Smart. Získejte kromě pojistné ochrany také možnost vytvořit si finanční rezervu. Díky tomuto produktu si zajistíte možnost výhodných investic do vybraných ING fondů.

K tomuto produktu si můžete dokoupit následující připojištění:

 
Textová verze

© 2001-2015 ING Management Services, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Info
Zavřit

Našli jste to, co jste hledali?

ANO NE

Nahoru