Denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu (CPU1, CPU3)

Zajišťuje výplatu denní dávky v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu.

Denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu (CPU1, CPU3)

Denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu (CPU1, CPU3) 

Sjednáním připojištění pracovní neschopnosti si pojištěný zajišťuje výplatu denní dávky v případě pracovní neschopnosti z důvodu úrazu. Jedná se o pracovní neschopnost, která je lékařsky potvrzena. Klient si vyplácenou denní dávkou udržuje příjem a díky těmto finančním prostředkům si může zajistit nadstandardní nemocniční péči či sjednat pomoc v domácnosti. V případě bezeškodného průběhu má klient nárok na bonus ve výši 10 % zaplaceného běžného pojistného na tomto připojištění za předpokladu, že nebylo za poslední uplynulý pojistný rok poskytnuto pojistné plnění z tohoto připojištění.

Pojistná událost
Lékařsky potvrzená pracovní neschopnost pojištěného, kdy pojištěný nemůže podle lékařského rozhodnutí žádným způsobem vykonávat a nevykováná své zaměstnání nebo svou samostatnou výdělečnou činnost.

Pojistné plnění
Výplata denní dávky od 1. dne platná k datu pracovní neschopnosti pokud tato pracovní neschopnost trvá déle než 14 dní (CPU1) nebo 28 dní (CPU3). Maximální délka výplaty denní dávky je 52 týdnů.

Jak objednat produkt Kontaktujte poradce

Uvedené připojištění lze sjednat k následujícím produktům:

 
Textová verze

© 2001-2015 ING Management Services, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Prohlášení

*) Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Info
Zavřit

Našli jste to, co jste hledali?

ANO NE

Nahoru